Home

Een nieuwe generatie met het oog op de toekomst!

Schoolfotografie is al vele jaren op bijna elke basisschool een jaarlijks terugkerende traditie. Maar de tijden zijn veranderd en de digitale mogelijkheden zijn bijna eindeloos te noemen.
Immers… voor deze nieuwe generatie spelen sociale media als Twitter, WhatsApp en Facebook  een belangrijke rol in de onderlinge communicatie! Toch zal het gevoel en de herinnering aan de basisschool voor de leerlingen van nu over vele jaren niet anders zijn. Proveer maakt het mogelijk de beelden te downloaden en middels digitale afhandeling de school/ouderraad volledig te ontzien. Hierbij loopt het hele traject van betaling en afhandeling volledig via ons bedrijf. Bovendien kunnen ouders interactief (na)bestellingen doen. Dit is eenvoudiger sneller en leuker bestellen met vele extra mogelijkheden.

U kiest uw eigen fotopakket of fotoproduct met de mogelijkheid het bestand te downloaden juist met het oog op de toekomst.

Schoolfotografie en levering zoals u dat wenst!